Μικρά ζώα πρακτική Botterweck Γερμανία

Πολλές ευχαριστίες στην πρακτική των μικρών ζώων Sven Botterweck και ολόκληρη την ομάδα του στο Duisburg. Τα συστήματα χαλάρωσης RelaxoPet χρησιμοποιούνται επίσης εδώ και πολλούς μήνες. Οι εκπαιδευτές ανακούφισης της RelaxoPet χρησιμοποιούνται με επιτυχία και υποστηρικτικά στην καθημερινή εργασία στον κτηνιατρικό τομέα.