Κέντρο Κτηνιατρικής Ελβετία

Οι μεγάλες μας ευχαριστίες πηγαίνουν στο MARIGIN στην Ελβετία. Το Κέντρο Κτηνιατρικής έχει χρησιμοποιήσει τους καθηγητές χαλάρωσης της RelaxoPet με επιτυχία στην καθημερινή τους εργασία από το 2016. Για στατικές περιόδους σκύλων και γάτων, για υποστήριξη μετά την αναισθησία, καθώς και για ταξίδια μεταφοράς, ξενοδοχείο και κτηνίατρο.