Εφαρμογή ελέγχου απόστασης

Η νέα εφαρμογή RelaxoPet Distance-Control είναι πλέον διαθέσιμη για τις σειρές προϊόντων PRO και EASY. Αυτή η νέα, άνετη εφαρμογή επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση έντασης του εκπαιδευτή χαλάρωσης ζώων στον αντίστοιχο ιστότοπο εφαρμογής.