Το RelaxoPet λαμβάνει το πιστοποιητικό FEAR FREE LEVEL 3

Στο επίπεδο 3, ο επαγγελματίας υγείας των ζώων μας από την ομάδα μπόρεσε επίσης να αποδείξει τις γνώσεις της ως μέρος της πρόσθετης εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλίσει τόσο τη σωματική όσο και τη συναισθηματική ευεξία ενός ζώου με τα προϊόντα RelaxoPet και έλαβε το βραβείο VETERINARY PROFESSIONAL LEVEL 3 ως βραβείο.