Κτηνιατρική Κλινική | Ιταλία

Ευχαριστώ πολύ τον Δρ. Ο ssa Francesca Ciani και η ιταλική κτηνιατρική του ομάδα για αυτήν την μαρτυρία του RelaxoPet PRO σε πολλές καταστάσεις εφαρμογής, όπως αίθουσες αναμονής και γρήγορη αναγέννηση μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε εσάς και την ιταλική ομάδα κτηνιάτρου σας και να βοηθήσουμε πολλά ζώα που έχουν υποφέρει στην Ιταλία σε μια πιο ευτυχισμένη ζωή.