Επιλέξτε σελίδα

συνθήκες

πληροφορίες Όροι πελατών
Περιεχόμενα
Έκταση
συμπέρασμα
απόσυρση
Τιμές και όροι πληρωμής
Όροι παράδοσης και αποστολής
Παρακράτηση της κυριότητας
Mängelhaftung (Gewährleistung)
Einlösung von Aktionsgutscheinen
Εφαρμοστέο δίκαιο
δικαιοδοσία
Κώδικας Συμπεριφοράς
Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής
1.1 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») του RelaxoPet GmbH (στο εξής «πωλητής») εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών, οι όροι του πωλητή σε καταναλωτή ή επιχειρηματία (εφεξής «Πελάτης») με τον πωλητή Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσιάζει τα εμφανιζόμενα προϊόντα. Αυτή είναι η συμμετοχή τους δικούς του όρους του πελάτη διαψεύδεται, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2 Καταναλωτής κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε η εμπορική ούτε η ανεξάρτητη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο επιχειρηματίας κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά την εκτέλεση νομικής συναλλαγής κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

2) Συμπέρασμα
2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν συνιστούν δεσμευτικές προσφορές από τον πωλητή αλλά χρησιμεύουν για την παροχή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά με το ενσωματωμένο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή φόρμα παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης, μετά την τοποθέτηση των επιλεγμένων προϊόντων στο εικονικό καλάθι αγορών και να περάσουν από την ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας, κάνοντας κλικ στο κουμπί διαδικασία παραγγελίας σύναψη μιας νομικά δεσμευτικής προσφοράς της σύμβασης από πλευράς του καλαθιού αγαθών από. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να προσφέρει τηλέφωνο, fax, e-mail, μετά από το ταχυδρομείο ή με απευθείας επαφή έναντι του πωλητή.

2.3 Ο πωλητής μπορεί να δεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

(ή φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιέχονται στο πρωτότυπο του αυθεντικού εγχειριδίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
εκτός από την περίπτωση που το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία,
ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την υποβολή της παραγγελίας του.
Ο Liegen αντιπροσωπεύει εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες συνάδουν με το Vertrag στο demo Zeitpunkt zustande, με την ευκαιρία της επιλογής εναλλακτικών λύσεων. Το Frist zur Annahme des Angebots ξεκινάει με την επίσκεψή σας στο Ανοιχτό Πωλητήριο για το Kunden zu laufen και τέλος με το Ablauf des fünften Tages, welcher στο Absendung des Angebots folgt. Το έργο της Verkäufer είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ναυπηγικά έργα, και έτσι η χρυσή τολμηρή πετρέλαιο είναι η καλύτερη λύση για τις ανάγκες των ανθρώπων.

2.4 Αν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής "PayPal Express" επεξεργασία των πληρωμών μέσω της υπηρεσίας πληρωμών PayPal γίνεται (Ευρώπη) S.à rl & Cie, SCA, 22-24, boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο (εφεξής: "PayPal"), με την επιφύλαξη της εφαρμογής των συμφωνία χρήστη PayPal, διαθέσιμο σε https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - αν ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό στο PayPal - με την επιφύλαξη των όρων για τις πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal , διαθέσιμο σε https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Αν ο πελάτης επιλέξει κατά την ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας «PayPal Express» ως μέθοδο πληρωμής, άφησε πατώντας τα κουμπιά ταυτόχρονα η διαδικασία παραγγελίας τελικό και εντολή πληρωμής PayPal. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής αναγνωρίζει την παρούσα την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη στην περίοδο κατά την οποία ο πελάτης ενεργοποιεί πατώντας τα κουμπιά η διαδικασία παραγγελίας ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

2.5 Αν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής «Amazon Πληρωμές», την επεξεργασία των πληρωμών μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής του Αμαζονίου πληρωμές Ευρώπη SCA, 5 Rue Plaetis, L-2338 Λουξεμβούργο (εφεξής «Amazon»), με την επιφύλαξη της εφαρμογής της Συμφωνίας χρήστη Amazon Πληρωμές Ευρώπη, διαθέσιμη στη διεύθυνση https: / /payments.amazon.de/help/201751590. Αν ο πελάτης επιλέξει κατά την ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας «Amazon Πληρωμές» ως μέθοδο πληρωμής, άφησε πατώντας τα κουμπιά ταυτόχρονα η διαδικασία παραγγελίας τελικό και εντολή πληρωμής για την Amazon. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής αναγνωρίζει την παρούσα την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη στην περίοδο κατά την οποία ο πελάτης ενεργοποιεί πατώντας τα κουμπιά η διαδικασία παραγγελίας ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Στο 2.6 υποβάλει προσφορά για την online φόρμα παραγγελίας από τον πωλητή της σύμβασης θα κατατεθεί από τον πωλητή και τον πελάτη μετά την αποστολή της παραγγελίας του, μαζί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εγγράφως (π.χ.. Όπως e-mail, fax ή e-mail) που αποστέλλονται. Επιπλέον, το κείμενο της συνθήκης στην ιστοσελίδα του πωλητή είναι αρχειοθετημένα και μπορεί να προσεγγιστεί χωρίς χρέωση, από τον πελάτη του προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του πελάτη, προσδιορίζοντας τις πληροφορίες σύνδεσης, εκτός εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του.

2.7 Πριν τοποθετήσετε την παραγγελία στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα πληκτρολόγησης διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισόδου μπορεί ως εκ τούτου να είναι η λειτουργία διεύρυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας διευρύνεται η οθόνη στην οθόνη. Ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να διορθώσει την εισήγησή του μέσω των συνήθων λειτουργιών πληκτρολογίου και ποντικιού μέχρι να κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.8 Μόνο η γερμανική γλώσσα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης.

2.9 Η επεξεργασία παραγγελιών και η επαφή πραγματοποιούνται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καθορίσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, έτσι ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να ληφθούν στη διεύθυνση αυτή. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν αναλάβει την επεξεργασία παραγγελιών μπορούν να παραδοθούν.

3) Απόσυρση
Οι καταναλωτές 3.1 δικαιούνται κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης προκύπτουν από την πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

4) Τιμές και Πληρωμή
4.1 Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά η περιγραφή του προϊόντος του πωλητή, οι τιμές που αναφέρονται είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον εκ του νόμου φόρο προστιθέμενης αξίας. Εάν είναι απαραίτητο, τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Οι επιλογές πληρωμής θα κοινοποιηθούν στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.3 Εάν η προκαταβολή συμφωνηθεί μέσω τραπεζικής μεταφοράς, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

4.4 Κατά την πληρωμή με μια προσφορά PayPal πληρωμές επεξεργασίας πληρωμών μέσω της υπηρεσίας πληρωμών PayPal γίνεται (Ευρώπη) S.à rl & Cie, SCA, 22-24, boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο (εφεξής: "PayPal"), με την επιφύλαξη της εφαρμογής των συμφωνία χρήστη PayPal, διαθέσιμο σε https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - αν ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό στο PayPal - με την επιφύλαξη των όρων για τις πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal , διαθέσιμο σε https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Εάν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής "PayPal Invoice", ο πωλητής θα μεταφέρει την αίτησή του πληρωμής στο PayPal. Πριν δεχτεί την ανάθεση του πωλητή, το PayPal θα διεξάγει έναν πιστωτικό έλεγχο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πελάτη που του υποβλήθηκαν. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη τη μέθοδο πληρωμής "PayPal Rechnung" σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης. Εάν ο τρόπος πληρωμής "PayPal τιμολόγιο" εγκριθεί από την PayPal, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου εντός 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων στην PayPal, υπό τον όρο ότι το PayPal δεν καθορίζει κανένα άλλο όρο πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να πληρώσει μόνο στο PayPal με χρεωστικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο πωλητής εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για γενικές ερωτήσεις πελατών, ακόμη και στην περίπτωση εκχώρησης αξιώσεων. Για παράδειγμα, για τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, επιστροφές, καταγγελίες, δηλώσεις ανάκλησης και αποστολές ή πιστώσεις. Επιπλέον, οι Γενικοί Όροι Χρήσης για τη χρήση της αγοράς λογαριασμού PayPal, που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

5) όροι αποστολής
5.1 Η παράδοση των αγαθών γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία παραγγελιών του πωλητή είναι καθοριστική.

5.2 Για τα εμπορεύματα που παραδίδονται από τον μεταφορέα εμπορευμάτων, παράδοση είναι «ελεύθερο πεζοδρόμιο», δηλαδή μέχρι την πλησιέστερη διεύθυνση παράδοσης δημόσια curbside, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη ναυτιλία πληροφοριών στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή και εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

5.3 Στείλει στην εταιρεία μεταφορών τα εμπορεύματα που αποστέλλονται πίσω στον πωλητή, καθώς η παράδοση στον πελάτη δεν ήταν δυνατή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποτυχίας αποστολής. Αυτό δεν ισχύει αν ο πελάτης δεν είναι υπεύθυνος για το γεγονός που οδήγησε στην αδυναμία παράδοσης ή εάν εμποδίστηκε προσωρινά να αποδεχθεί την προσφερόμενη υπηρεσία, εκτός εάν ο πωλητής τον έχει ενημερώσει σχετικά με την υπηρεσία σε εύλογο χρόνο εκ των προτέρων είχε. Επιπλέον, αυτό δεν ισχύει για το κόστος της αποστολής, εφόσον ο πελάτης ασκεί αποτελεσματικά το δικαίωμά του υπαναχώρησης. Για τα έξοδα επιστροφής ισχύει σε περίπτωση αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη με την παροχή που γίνεται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

5.4 Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο πωλητής ενημερώνει τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι τα παραγγελθέντα από αυτόν προϊόντα είναι έτοιμα για παραλαβή. Μετά την παραλαβή αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο πελάτης μπορεί να παραλάβει τα εμπορεύματα μετά από διαβούλευση με τον πωλητή στην έδρα του πωλητή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα χρεώνονται έξοδα αποστολής.

6) Διατήρηση του τίτλου
Το τρίτο μέρος της εκδήλωσης στο Vorleistung, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της οδού της Βρυξελλών, είναι εύκολα προσβάσιμο από το αεροδρόμιο.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Εάν το αγορασθέν στοιχείο είναι ελαττωματικό, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα.

7.2 Παρά ταύτα, η προθεσμία παραγραφής για τις ζημίες για ελαττώματα των μεταχειρισμένων αγαθών είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών στον πελάτη. Ωστόσο, η συντόμευση της προθεσμίας παραγραφής σε ένα έτος δεν ισχύει

για πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για μια δομή σύμφωνα με τη συνηθισμένη χρήση τους και έχουν προκαλέσει την ατέλεια,
για αποζημιώσεις και απαιτήσεις αποζημίωσης του πελάτη, επίσης
σε περίπτωση που ο πωλητής απέκρυψε με δόλιο τρόπο το ελάττωμα.
7.3 Ο πελάτης καλείται να παραπονεθεί στον αποστολέα των παραδιδόμενων αγαθών με προφανή ζημιά στη μεταφορά και να ενημερώσει τον πωλητή σχετικά. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στις συμβατικές του απαιτήσεις για ελαττώματα.

8) Einlösung von Aktionsgutscheinen
8.1 τίτλους που έχουν εκδοθεί από τον πωλητή, στο πλαίσιο της προώθησης με ένα ορισμένο κύρος δωρεάν και μπορεί να αγοραστεί από τον πελάτη δεν μπορεί να αγοραστεί (οι «Διαφημιστικά Πιστοποιητικά») μπορεί μόνο στο online κατάστημα του πωλητή και να εξαργυρωθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

8.2 Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την προσφορά κουπονιού, υπό τον όρο ότι από το περιεχόμενο του διαφημιστικού κουπονιού προκύπτει αντίστοιχος περιορισμός.

Τα διαφημιστικά κουπόνια 8.3 μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας. Η μεταγενέστερη αντιστάθμιση δεν είναι δυνατή.

8.4 Μόνο ένα κουπόνι ενέργειας μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

8.5 Η αξία των προϊόντων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό του διαφημιστικού δελτίου. Το υπόλοιπο δεν θα επιστραφεί από τον πωλητή.

8.6 Εάν η αξία του δελτίου δράσης δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί μία από τις υπόλοιπες μεθόδους πληρωμής που προσφέρει ο πωλητής για να διακανονίσει τη διαφορά.

8.7 Το υπόλοιπο ενός κουπονιού ενέργειας δεν καταβάλλεται ούτε σε μετρητά ούτε σε τόκους.

8.8 Το δελτίο δράσης δεν θα επιστραφεί αν ο πελάτης επιστρέψει τα αγαθά πλήρως ή μερικώς με το κουπόνι δράσης ως μέρος του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης.

8.9 Το κουπόνι δράσης είναι μεταβιβάσιμο. Ο πωλητής μπορεί να κάνει απελευθερωτικό αποτέλεσμα στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη ο οποίος εξαργυρώνει το δελτίο δράσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αυτό δεν ισχύει αν ο πωλητής έχει γνώση ή βαριά αμέλεια άγνοια του μη δικαιώματος, της αδυναμίας λειτουργίας ή της έλλειψης εκπροσώπησης του αντίστοιχου κατόχου.

9) Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η Γερμανία επωφελήθηκε από την απόφαση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να εκδώσει διεθνή σύμβαση κατά της διεθνούς δικαιοδοσίας της Βαυαρίας. Η Bei Verbrauchern επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως είναι η απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, η οποία εκδόθηκε από τον Verbraucher Seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

10) Δικαιοδοσία
Εάν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημοσίου δικαίου ειδικό ταμείο που έχει συσταθεί στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο μοναδικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση είναι η επιχείρηση του πωλητή. Αν ο πελάτης είναι εγκατεστημένος εκτός του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, είναι η επιχείρηση του πωλητή αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, αν η σύμβαση ή αξιώσεις βάσει της συμφωνίας του επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη μπορεί να αποδοθεί. Εντούτοις, στις παραπάνω περιπτώσεις, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να καλέσει το δικαστήριο στην έδρα του πελάτη.

11) Κώδικας Συμπεριφοράς
Ο πωλητής έχει υποβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου «δίκαιου εμπορίου», τα οποία είναι διαθέσιμα σε http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ το Διαδίκτυο.
Ο πωλητής έχει υποβάλει τις Πολιτικές του Google για τις κριτικές πελατών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://support.google.com/merchants/topic/7105962.
12) Εναλλακτική επίλυση διαφορών
12.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Το Diese Plattform διανέμεται στο πλαίσιο του διαδικτυακού καναλιού διαδικτύου, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά του Verbraucher beteiligt ist.

12.2 Ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών.
[Gzd_complaints]

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις επιλογές προσφυγή σας θα βρείτε στην πολιτική απορρήτου μας Για περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Επίσης, μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας με τους κοινωνικούς εταίρους μας, τους διαφημιστές και τους συνεργάτες μας. Οι Συνεργάτες μας μπορούν να συγκεντρώσουν αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παράσχει ή που έχετε συλλέξει ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Συμφωνείτε με τα cookies μας εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Κοντά